Newsletter Parashat Vayera

בס״ד
Moor Lane - Logo.JPG
ק׳ ק׳ שׁערי תפילה
Have a look at our website www.moorlane.info 
****
image.png

*****

***

image.png
Moor Lane Women’s Nach Group
THIS MOTZAE SHABBAT
PHOTO-2023-10-31-22-03-10.jpg
*****
image.png
THIS MOTZAE SHABBAT – 4th NOVEMBER
image.png
*****
Mi Sheberach 
for the IDF soldiers
מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב
הוּא יְבָרֵךְ אֶת חַיָּלֵי צְבָא הֲגַנָּה לְיִשְׂרָאֵל,
הָעוֹמְדִים עַל מִשְׁמַר אַרְצֵנוּ וְעָרֵי אֱלהֵינוּ
מִגְּבוּל הַלְּבָנוֹן וְעַד מִדְבַּר מִצְרַיִם
וּמִן הַיָּם הַגָּדוֹל עַד לְבוֹא הָעֲרָבָה
בַּיַּבָּשָׁה בָּאֲוִיר וּבַיָּם.
May the One who blessed our forefathers Avraham, Yitsḥaq, and Yaaqov,
bless the soldiers of the Israel Defense Forces,
who stand guard over our land and the cities of our elo’ah,
from the border of Lebanon to the desert of Egypt,
and from the Great Sea to the Aravah,
on land, in the air, and on the sea.
יִתֵּן ה׳ אֶת אוֹיְבֵינוּ הַקָּמִים עָלֵינוּ
נִגָּפִים לִפְנֵיהֶם.
May Hashem cause the enemies who rise up against us
to be struck down before them.
הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁמֹר וְיַצִּיל אֶת חַיָלֵינוּ
מִכָּל צָרָה וְצוּקָה וּמִכָּל נֶגַע וּמַחְלָה
וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם.‏
May the blessed Holy One preserve and rescue our soldiers
from every trouble and distress and from every plague and illness, 
and may Hashem send blessing and success in their every endeavor.
יִתֵּן ה׳ לְחַיָלֵינוּ חָכְמָה, בִּינָה וְדַעַת,
שְׁלֹא יִסְפּוּ צָדִיק עִם רָשָׁע,
כְּמוֹ שְׁכָתוּב בְּתוֹרָתֶךָ,
”חָלִלָה לְּךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה,
לְהָמִית צַדִּיק עִם־רָשָׁע, וְהָיָה כַצַּדִּיק כָּרָשָׁע;
חָלִלָה לָּךְ — הֲשֹׁפֵט כָּל־הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט.“‏ (בראשית יח:כה)
May Hashem give our soldiers wisdom, understanding, and insight,
so that they do not destroy the righteous with the wicked,
as it is written in Your Torah:
“Far be it from you to do such a thing,
to kill the righteous with the wicked, treating them the same.
Far be it from you – should the Judge of all the Earth not do justice?” (Genesis 18:25)
יַדְבֵּר שׂונְאֵינוּ תַּחְתֵּיהֶם
וִיעַטְרֵם בְּכֶתֶר יְשׁוּעָה וּבְעֲטֶרֶת נִצָּחוֹן.
וִיקֻיַּם בָּהֶם הַכָּתוּב:
כִּי ה׳ אֱלֹהֵיכֶם
הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם אֹיבֵיכֶם
לְהוֹשִׁיעַ אֶתְכֶם: (דברים כ:ד)
וְנֹאמַר אָמֵן:‏
May [Hashem] cause our enemies to submit before our soldiers,
and grant them salvation and crown them with victory.
And may there be fulfilled for them the verse:
“For it is Hashem your elo’ah,
who goes with you to battle your enemies for you
to save you,” (Deuteronomy 20:4)
and let us say, Amen.
***************
image.png

CST contact details 

For security advice and guidance, or to report an incident, please contact CST:

National Emergency Number (24-hour) 0800 032 3263

London & Southern Regions 020 8457 9999

Manchester & Northern Regions 0161 792 6666

IN AN EMERGENCY ALWAYS CALL THE POLICE ON 999, THEN CALL CST

****

לוח זמני תפלה לחורף תשפ״ד

Winter Timetable 5784 – 2023/24

מוצאי שבת

ערבית
)
מוצש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

5:23

5:19

4:30

3:55

9:32

4:18

4:18

3/4 Nov

וירא

********
Parasha Overview

Three days after performing brit mila on himself, Avraham is visited by Hashem. When three angels appear in human form, Avraham rushes to show them hospitality by bringing them into his tent, despite this being the most painful time after the operation. Sarah laughs when she hears from them that she will bear a son next year. Hashem reveals to Avraham that He will destroy Sodom, and Avraham pleads for Sodom to be spared. Hashem agrees that if there are fifty righteous people in Sodom He will not destroy it. Avraham “bargains” Hashem down to ten righteous people. However, not even ten can be found. Lot, his wife and two daughters are rescued just before sulfur and fire rain down on Sodom and her sister cities. Lot’s wife looks back and is turned into a pillar of salt. Lot’s daughters fear that as a result of the destruction there will be no husbands for them. They decide to get their father drunk and through him to perpetuate the human race. From the elder daughter, Moav is born, and from the younger, Ammon.

Avraham moves to Gerar where Avimelech abducts Sarah. After Hashem appears to Avimelech in a dream, he releases Sarah and appeases Avraham. As promised a son, Yitzchak, is born to Sarah and Avraham. On the eighth day after the birth, Avraham circumcises him as commanded. Avraham makes a feast the day Yitzchak is weaned. Sarah tells Avraham to banish Hagar and Hagar's son Yishmael because she sees in him signs of degeneracy. Avraham is distressed at the prospect of banishing his son, but Hashem tells him to listen to whatever Sarah tells him to do. After nearly dying of thirst in the desert, Yishmael is rescued by an angel, and Hashem promises that he will be the progenitor of a mighty nation.

Avimelech enters into an alliance with Avraham when he sees that Hashem is with him. In a tenth and final test of Avraham, Hashem instructs Avraham to take Yitzchak, who is now 37, and to offer him as a sacrifice. Avraham does this, in spite of ostensibly aborting Jewish nationhood and contradicting his life-long preaching against human sacrifice. At the last moment, Hashem sends an angel to stop Avraham. Because of Avraham’s unquestioning obedience, Hashem promises him that even if the Jewish People sin, they will never be completely dominated by their foes. The Torah portion concludes with the genealogy and birth of Rivka.

Ohr Somayach Institutions www.ohr.edu

*******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

ברכת היין בתוך הסעודה

שאלה:  האם יש לברך על היין “בורא פרי הגפן” באמצע הסעודה?

ברכת שהכל על משקאות המוגשים בשעת הסעודה

הדין ידוע, שאין לברך על משקאות המובאים תוך כדי הסעודה (שאוכלים בה לחם). כלומר, כאשר אוכלים סעודה עם פת לחם, ולפתע מוגשים משקאות שונים, אין לברך עליהם ברכת “שהכל נהיה בדברו”. משום שכל המשקאות באים גם כדי “לשרות המזון במעיו”. כלומר, המשקה, מסייע לאדם שאוכל, כדי שהאוכל יתעכל היטב. ולפיכך, המשקאות טפלים לכל שאר המאכלים שבסעודה, ואין לברך עליהם “שהכל נהיה בדברו”, מאחר והם נפטרים מברכה בברכת “המוציא לחם מן הארץ שבירכנו בראשית הסעודה.

ברכת בורא פרי הגפן על היין המוגש בשעת הסעודה

שונה הוא דין היין. שכן אמרו רבותינו בגמרא במסכת ברכות (מא:), שעל היין המוגש באמצע הסעודה, יש לברך ברכת בורא פרי הגפן. ולא יוצאים ידי חובת ברכת היין, בברכת “המוציא” שעל הלחם. וכן פסקו הפוסקים ומרן השלחן ערוך (סימן קעד).

מי שבירך על היין לפני הסעודה, אינו חוזר לברך בשעת הסעודה

ופשוט, שמי שקידש על היין לפני הסעודה, כפי שעושים בכל שבת, ובירך עליו ברכת “בורא פרי הגפן” בשעת הקידוש, אינו חוזר לברך שנית על היין שיוגש לפניו באמצע הסעודה, הואיל וכבר פטר את היין מברכתו, בברכה שבירך לפני הסעודה בשעת הקידוש.

ולסיכום: אף על פי שהבא לשתות אחד מכל מיני המשקאות בשעת הסעודה (שאוכלים בה לחם), אינו מברך ברכת “שהכל נהיה בדברו”. שונה הוא דין היין, שאם הוגש יין באמצע הסעודה, יש לברך עליו ברכת “בורא פרי הגפן”.

אבל מי שבירך על היין “בורא פרי הגפן” לפני הסעודה, כגון בשעת הקידוש של שבת, אינו חוזר לברך שוב על היין המוגש לפניו בשעת הסעודה.

ובהלכות הבאות יבואר פרטי דינים בזה.

אגב נזכיר, שכבר ביארנו בעבר, את הדין, שמי שבירך בורא פרי הגפן על היין, אינו מברך אחר כך על שאר המשקאות. וכן ביארנו את דין הבא לשתות משקאות, לאחר שהשתתף בקידוש של שבת בבוקר.The Blessing on Wine During a Meal

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמת
כל הנרצחים בפרעות שביצעו צוררי נפשינו
ארץ אל תכסה דמם, וכן לרפואת הפצועים, ולזכות השבויים האומללים, ולהצלחת חיילי ישראל בכל מקום שהם, ה' יתברך יעמוד לימין צדקם, וימגר את כל אויבינו, לא יותיר בהם נשמה, המה יאבדו ואנו נעמוד לעד לעולם עד ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

Question: Must one recite the “Boreh Peri Ha’Gefen” blessing on wine served in the middle of a meal?

The Shehakol Blessing on Beverages Served During a Meal
Answer: It is well-known that one does not recite a blessing on beverages served during a bread meal, for beverages serve to assist in the digestion of the food one eats. Thus, the beverages are considered secondary with regards to any other foods eaten during the meal and the Shehakol blessing is not recited before drinking them, as they have already been exempted with the Hamotzi blessing recited on the bread at the beginning of the meal.

Reciting the “Boreh Peri Ha’Gefen” blessing on Wine Served During a Meal
The law for wine, however, is somewhat different. Our Sages tell us in Masechet Berachot (41b) that one must recite the Ha’Gefen blessing on wine served during a bread meal and the wine is not exempted with the Hamotzi blessing recited at the beginning of the meal. The Poskim, as well as Maran Ha’Shulchan Aruch (Chapter 174), rule accordingly.

One who Recites a Blessing on Wine before the Meal Does Not Recite Another Blessing During the Meal
Clearly, if one recites Kiddush on wine before the meal and recites the “Boreh Peri Ha’Gefen” blessing on the wine during the Kiddush, as we do every Shabbat, one will not recite another blessing on wine served during the meal since one has already exempted the wine’s blessing with the Ha’Gefen blessing recited during Kiddush before the meal.

Summary: If one drinks any kind of beverage during a bread meal, one does not recite a “Shehakol Nihya Bidvaro” blessing on it. On the other hand, if one is served wine in the middle of a bread meal, one must recite a “Boreh Peri Ha’Gefen” blessing before drinking it.

Nevertheless, if one recites a Ha’Gefen blessing on wine before the meal, such as during Kiddush on Shabbat night or day, one will not recite another blessing on wine served to him during the meal.

We shall discuss more details related to these laws in following Halachot, G-d-willing.

As a side note, we have already discussed the law that one who recites Ha’Gefen on wine does not recite a blessing on other beverages one drinks in a previous Halacha.